1. Domowy rosół                                                               • 7,00
2. Codziennie inna zupa „dnia”                                                              • 7,00